Fakta och debatt

Att veta är bättre än att tro

Allmän politik

Det händer mycket i Sverige och världen. Man har nyligen konstaterar att 85 personer har lika mycket som 3,5 miljarder av jordens fattigaste. Inkomstskillnaderna i Sverige ökar snabbt. Den globala uppvärmningen och miljöförstöringen fortsätter. Vi måste välja väg, fördelas resurserna mer jämlikt, anpassa vår livsstil till vad som är långsiktigt hållbart. En bok att läsa är Jämlikhetsanden.

Så det finns mycket att göra. Här tänker jag samla ihop något av de som jag anser vara viktigt.

Om religionskritik och religionsfrihet
Det måste vara möjligt att både kritisera inhumana och odemokratiska inslag i religioner och samtidigt försvara rätten att fritt utöva sin religion så länge den inte bryter mot svensk lag.
Religionsfrihet och religionskritik.pdf (82.21KB)
Om religionskritik och religionsfrihet
Det måste vara möjligt att både kritisera inhumana och odemokratiska inslag i religioner och samtidigt försvara rätten att fritt utöva sin religion så länge den inte bryter mot svensk lag.
Religionsfrihet och religionskritik.pdf (82.21KB)