Fakta och debatt

Att veta är bättre än att tro

Denna sida fylls på regelbundet

Det finns oerhört mycket material i dessa frågor. Här är ett axplock av dels de jag skrivit själv, dels en del annat material.

Ge gärna synpunkter på det du läser eller saknar.

Myter och verklighet i bostadsfrågan
Presentation 24 mars 2018
Sven Bergenstråhle 24 mars 2018.pptx (128.37KB)
Myter och verklighet i bostadsfrågan
Presentation 24 mars 2018
Sven Bergenstråhle 24 mars 2018.pptx (128.37KB)
Problemet är byggpriserna - inte bruksvärdesystemet
Debattinlägg
Problemet är byggpriserna.pdf (173.12KB)
Problemet är byggpriserna - inte bruksvärdesystemet
Debattinlägg
Problemet är byggpriserna.pdf (173.12KB)
FN:s föredragande i bostadsfrågor Raquel Rolnik om bostadsfrågan
Rapport till generalförsamlingen
Raquel Rolnik 13 aug 2013.pdf (131.33KB)
FN:s föredragande i bostadsfrågor Raquel Rolnik om bostadsfrågan
Rapport till generalförsamlingen
Raquel Rolnik 13 aug 2013.pdf (131.33KB)
Om avreglering och nyproduktion av hyresrätter
Genomgång av fyra rapporter som visar att avregleringar av hyresmarknaden inte medför ökat byggande av hyresrätter - snarare tvärtom.
Om avreglering och nyproduktion av hyresrätter.pdf (176.71KB)
Om avreglering och nyproduktion av hyresrätter
Genomgång av fyra rapporter som visar att avregleringar av hyresmarknaden inte medför ökat byggande av hyresrätter - snarare tvärtom.
Om avreglering och nyproduktion av hyresrätter.pdf (176.71KB)
Myten om marknadshyror
DN:s propaganda för marknadshyror kritiseras och vederläggs
Myten om marknadshyror.pdf (42.24KB)
Myten om marknadshyror
DN:s propaganda för marknadshyror kritiseras och vederläggs
Myten om marknadshyror.pdf (42.24KB)
Financing affordable housing
Presentation at meeting of the EU housing ministers in Brussels December 9-10 2013
Presentation 9-10 december.pdf (560.88KB)
Financing affordable housing
Presentation at meeting of the EU housing ministers in Brussels December 9-10 2013
Presentation 9-10 december.pdf (560.88KB)
The Private Rented Sector in the New Centuary
Analysen har gjorts 2010-2012 och omfattar 11 europeiska länder. Projektledare har varit professor Christine Whitehead från London School of Economics
The Private Rented Sector.pdf (4.59MB)
The Private Rented Sector in the New Centuary
Analysen har gjorts 2010-2012 och omfattar 11 europeiska länder. Projektledare har varit professor Christine Whitehead från London School of Economics
The Private Rented Sector.pdf (4.59MB)
Betalningsvilja, behov och nationalekonomer
En kritisk betraktelse av den neoklassiska nationalekonomins teoretiska grundval och bristande analys
Betalningsvilja.pdf (85.45KB)
Betalningsvilja, behov och nationalekonomer
En kritisk betraktelse av den neoklassiska nationalekonomins teoretiska grundval och bristande analys
Betalningsvilja.pdf (85.45KB)
Boendets betydelser och boendes värderingar
Slutrapport skriven av Jan-Erik Lind och Sven Bergenstråhle från ett forskningsprojekt som omfattade 7 kommuner bl.a. de tre storstäderna. Boende i alla upplåtelseformer är tillfrågade.
Boendets betydelser.pdf (634.48KB)
Boendets betydelser och boendes värderingar
Slutrapport skriven av Jan-Erik Lind och Sven Bergenstråhle från ett forskningsprojekt som omfattade 7 kommuner bl.a. de tre storstäderna. Boende i alla upplåtelseformer är tillfrågade.
Boendets betydelser.pdf (634.48KB)
Boendetätheten i Stockholms 14 stadsdelar efter upplåtelseform
Genom en unik bearbetning av det nya lägenhetsregistret visar data att boende i hyresrätt bör tätast och har lägst inkomster, vilket i sin tur motsäger påståenden om det låga utnyttjandet av hyresrätten som spridits av bl.a. Boverket och Bokris-kommittén. Det är tvärtom den marknadsstyrda bostadsrätten som har den lägsta boendetätheten - det lägsta utnyttjandet.
Hur bor man i Stockholm Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm_.docx (372.65KB)
Boendetätheten i Stockholms 14 stadsdelar efter upplåtelseform
Genom en unik bearbetning av det nya lägenhetsregistret visar data att boende i hyresrätt bör tätast och har lägst inkomster, vilket i sin tur motsäger påståenden om det låga utnyttjandet av hyresrätten som spridits av bl.a. Boverket och Bokris-kommittén. Det är tvärtom den marknadsstyrda bostadsrätten som har den lägsta boendetätheten - det lägsta utnyttjandet.
Hur bor man i Stockholm Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm_.docx (372.65KB)
The EU Commission and economic theory
The Commission ought to better on empirical research and leave oudated economic theories
The European Commission and economic theory.docx (25.41KB)
The EU Commission and economic theory
The Commission ought to better on empirical research and leave oudated economic theories
The European Commission and economic theory.docx (25.41KB)
A paper to ENHR 2015 in Lisbon
In this paper I present a critique on some neo-classical economic thesis that is too common still to day. The paper was presented on the workshop Land Markets and Housing Policy.
Sven Bergenstråhle Lisbon 2015.pdf (197.16KB)
A paper to ENHR 2015 in Lisbon
In this paper I present a critique on some neo-classical economic thesis that is too common still to day. The paper was presented on the workshop Land Markets and Housing Policy.
Sven Bergenstråhle Lisbon 2015.pdf (197.16KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här kan ränteavdragen sänkas stegvis
En fördelningspolitisk smart modell som förordar att taket på ränteavdragen sänks, vilket inte drabbar hushåll med lägre inkomster.
Sänk ränteavdragen stegvis så här.pdf (77.18KB)
Så här kan ränteavdragen sänkas stegvis
En fördelningspolitisk smart modell som förordar att taket på ränteavdragen sänks, vilket inte drabbar hushåll med lägre inkomster.
Sänk ränteavdragen stegvis så här.pdf (77.18KB)
The importance of affordable rental housing
This paper was first presented at a boardmeeting in IUT 2016 and revised after comments from members of the board. The paper has a extended presentation of the big changes of the housing policy in Sweden after 1990. It shows that the EU Commission don't understand how the rental market functions in the Swedish context.
The importance of affordable rental housing.pdf (233.64KB)
The importance of affordable rental housing
This paper was first presented at a boardmeeting in IUT 2016 and revised after comments from members of the board. The paper has a extended presentation of the big changes of the housing policy in Sweden after 1990. It shows that the EU Commission don't understand how the rental market functions in the Swedish context.
The importance of affordable rental housing.pdf (233.64KB)